Δ.Π.Μ.Σ. "Νανοϊατρική"

Δ.Π.Μ.Σ. "Νανοϊατρική"

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχολή Επιστημών Υγείας Δ.Π.Μ.Σ. "Νανοϊατρική"

     Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Νανοϊατρική". Σκοπός του ΔΠΜΣ "Νανοϊατρική" είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Νανοϊατρικής.

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νανοϊατρική», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος. Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του Τμήματος Φαρμακευτικής.

    Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ, που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), ορίζεται σε δυο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Επιπροσθέτως, τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μέρες και ώρες όπου διευκολύνουν την παρακολούθηση από φοιτητές που παράλληλα εργάζονται.

    Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Νανοϊατρική», οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2000,00€), κατανεμημένο σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις.


Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nanomed[at]med[dot]uoa[dot]gr από την Τρίτη 1 Ιουνίου 2023, έως το Σάββατο 15 Ιουλίου 2023.

NEA KAI ANAKOIΝΩΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις
ΙΟΥΝΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
07 ΤΕΤΑΡΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ